Elosztási rendszerhasználati díj kalkulátor

Az elosztásért a gázfogyasztástól független rendelkezésre állási alap- illetve teljesítmény-díjat, és egy fogyasztással arányos elosztási forgalmi díjat kell fizetni.

m3
Fizetendő rendszerhasználati forgalmi díj [Ft]: 0 Ft

A számítás alapját az 1/2013. MEKH rendeletben meghatározott elosztási díjak képezik:

  • Az elosztási alapdíj 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználóknál: 9192 Ft/év
  • Az elosztási forgalmi díj: 1415,51 Ft/MWh

A Jogszabályi háttér menüpont alatt részletesen is tájékozódhat a rendeletről és az aktuálisan alkalmazott díjtételekről.

A számítás becsült érték – a pontos összeg a gáz minőségi jellemzőinek (fűtőértékének) függvényében változhat.
Jelen számítás becsült 34,35 MJ/ mfűtőértékkel számol, illetve a beírt m3 érték gáztechnikai normál m3-ben értendő, nem pedig a gázmérőről leolvasott számláló értékek különbsége.

A földgáz térfogata a nyomás- és a hőmérséklet-változás hatására változik. A gázmérők a pillanatnyi térfogatot mérik, tehát a hőmérséklet és légnyomás változását a számlázáskor figyelembe kell venni. Ez a gáztérfogat normál állapotba való átszámításával történik.

A hatályos rendelet szerint a kapott gáztechnikai normál állapotú térfogatot meg kell szorozni az átlagos fűtőértékkel, amely megadja, hogy egységnyi térfogatú gáz elégetésekor mekkora hő nyerhető. Ezt az értéket az FGSZ Zrt. hitelesített mérőműszerrel regisztrálja.

A számla készítésekor (a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi Hatósága által hitelesített mérőeszközökkel regisztrált adatok alapján) az Országos Meteorológiai Szolgálat-tól, illetve az FGSZ Zrt.-től kapott havi minőségi paramétereket használjuk fel.