Elszámolás lejárt hitelességű mérőórákon

A MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. tájékoztatja az érintett fogyasztási helyek felhasználóit, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H2930/2023. számú határozatára, valamint az Üzletszabályzat rendelkezéseire figyelemmel a lejárt hitelességű mérőórák által mért fogyasztás nem képezheti az elszámolás alapját, ehelyett a fogyasztás mértékét becsléssel kell meghatározni, a különbözettel pedig el kell számolni.

A Földgázelosztó a H2930/2023. számú határozatban foglalt kötbérfizetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy az érintett fogyasztási helyekkel szemben az általa fizetendő kötbérkötelezettségbe a becslésből eredő többletkövetelését a kötbér erejéig 2023. május 31. napjával beszámítja.

A lejárt hitelességű mérőórák cseréjekor az érintett fogyasztási helyek fogyasztói nyilatkozatot tehetnek arról, hogy ennél részletesebb elszámolást nem kérnek, mely esetben a Földgázelosztó a beszámított kötbérkövetelés összegét meghaladó követeléséről lemond.
Amennyiben az érintett fogyasztók ezt az elszámolási módot nem fogadják el, úgy a Földgázelosztó tételes elszámolást készít és aszerint jár el.